• image1.jpg
  • image3.jpg
  • image2.jpg

Aktuellt

Om KMP Transport

Historik
KMP Transport AB bildades 1989 av Michael, Mikael och Kent genom köp av Tonys Transport.

KMP började med 3 bilar och har genom åren växt från ett godstransport företag till en 3PL aktör med 16 bilar och lager i Norsborg.

KMP Kyl & Frys AB bildades i december 2008 med 2 bilar, idag har KMP Kyl & Frys 40 bilar.


 

Verksamheten har tre ben och bygger på fasta kunder.
Godstransporter, Kyl & Frys  och 3PL (Tredje Part Logistik).

Målsättning
KMP Transport ska växa i takt med sina kunder behov med behovsanpassade investeringar för kundens nytta.

Vision
”KMP Transport ska vara ett naturligt val i Mälardalen”